Запис на прийом за телефоном:

     Алгоритм консультативної роботи включає реєстрацію скарг та історичних даних на кожному візиті, аналіз архівних результатів клініко-лабораторних обстежень у динаміці, систематизацію планових, позапланових візитів (за потребою пацієнта), контакти з хворими, проведення під час обстеження пульсоксиметрії, спірометрії, огляду ЛОР-органів, виконання на кожному візиті індивідуальних тренінгів по основам самоконтролю та способу життя з патологією органів дихання, а також застосування додаткових методів діагностики за потребою. Можливі телефонні контакти з хворими або зв’язок з ними за допомогою електронної пошти чи соціальних мереж для контролю стану та корекції терапевтичних заходів. Запланована тривалість візиту складає від 45 до 90 хвилин. Лікування призначається індивідуально для кожного пацієнта: лікар підбирає тільки необхідний спектр медикаментозних препаратів, а також немедикаментозне лікування. Авторська методика ведення хворих пульмонологічного профілю в амбулаторних умовах захищена патентом України (№69758, МПК А61В 5/0205 (2012.1)).

drexel pulmonary medicine xray